Covid-registratie-base
Zijn er vragen gesteld over uw gezondheid? *
Uit een huishouden? *
Door het verstrekken van de contactgegevens geeft de bezoeker toestemming voor uitsluitend het delen van de contactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- en contactonderzoek.
Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.