Werkwijze:

Fotosessie ( Studio of Locatie) van 60 minuten. ( minimaal 30 foto’s)
1x Kledingwissel mogelijk. Maximaal 4 composities
Vooraf bespreken we de gewenste uitstraling en stijl.
Grote selectie van de foto’s wordt standaard nabewerkt op kleur en belichting.
Een overzicht van de foto’s wordt per mail toegestuurd.
Je kiest thuis de gewenste 10 foto’s en geeft de fotonummers per mail aan mij door.
Deze 10 foto’s worden nabewerkt /geretoucheerd .
Keuze uit zwart-wit, sepia en kleur.
De gekozen foto’s worden per mail in hoge resolutie aan u uitgeleverd.
In overleg is het ook mogelijk om s ‘avonds en in het weekend de foto’s te maken

Kosten:

Een standaard fotosessie van 1 uur kost € 65,- .
Levering van 10 nauwkeurig bewerkte foto’s per mail.
Bestelling extra foto’s per email € 10,00 pst.
Meerkosten fotografie op locatie:
Reiskosten; € 0,30 per km
Bij gebruik van mobiele fotostudio (met achtergrond) € 30,- extra.
Verlenging van shoot € 30,- per half uur.
Betaling bij opdracht of aanvang sessie.

Method:

60-minute photo session (Studio or Location). (at least 30 photos)
1x clothing change possible. Maximum 4 compositions
We discuss the desired look and style in advance.
Large selection of the photos is standard processed for color and lighting.
An overview of the photos will be sent by email.
You choose the desired 10 photos at home and you send me the photo numbers by email.
These 10 photos are post-processed / retouched.
Choose from black and white, sepia and color.
The selected photos are delivered to you in high resolution by e-mail.
In consultation, it is also possible to take the photos in the evening and at the weekend

Cost:

A standard photo session of 1 hour costs € 65.
Delivery of 10 accurately edited photos by mail.
Order additional photos per email € 10.00 per item.
Additional costs photography on location:
Travel expenses; € 0.30 per km
When using a mobile photo studio (with background) € 30 extra.
Extension of shoot € 30 per half hour.
Payment by order or session start.