Eerste Foto shoot

Je wilt op de foto, maar hoe?
In lingerie, fashion, badmode, vrije tijdskleding, portret, bedekt naakt, of naakt?
Is dit de eerste keer? Spreek dan niet iets af waar je nog niet aan toe bent.
Denk eens goed na over een fotoshoot, hoe jij op de foto wilt staan. Bereid je goed voor.
Wil je verschillende poses neerzetten, kijk dan eens in een tijdschrift of op internet.

Stuur voorbeelden van foto’s naar mij op die je aanspreken. Bedenk goed wat je wilt.

Er plezier in hebben

Het ideale model heeft een beetje lef, enthousiasme, veel inzet en bovenal plezier als ze voor de camera staat. Want, als model communiceer je via je houding van je lichaam en de expressies van je gezicht. Het ene moment het lieve onschuldige meisje, het andere moment een femme fatale of een nasty bitch.

First Photo Shoot

You want to be in the picture, but how?
In lingerie, fashion, swimwear, leisure wear, portrait, covered nude, or nude?
Is this the first time? Then do not agree on something that you are not ready for yet.
Think carefully about a photo shoot, how you want to be in the photo. Prepare well.
If you want to create different poses, take a look in a magazine or on the internet.

Send me examples of photos that appeal to you. Think carefully about what you want.

Have fun

The ideal model has a bit of guts, enthusiasm, a lot of commitment and, above all, fun when she is standing in front of the camera. Because, as a model, you communicate through your posture of your body and the expressions of your face. One moment the sweet innocent girl, the other a femme fatale or a nasty bitch.