TFP shoot voor modellen, portfolio uitbreiding.

Voor modellen bied ik de mogelijkheid van een TFP-shoot, mits we het eens kunnen worden over een thema en het een uitbreiding is van mijn, en jouw, portfolio.

Denk niet dat een TFP shoot een ‘gratis’ shoot is. Iedereen investeert namelijk in een TFP shoot. Niet alleen de producten die op gaan, reiskosten en gebruik apparatuur, maar ook tijd. Het wordt voornamelijk gebruikt om een portfolio op te bouwen of verder uit te breiden

Dit  alles volgens een TFP contract. Deze kun je downloaden op deze site.

Iemand meenemen?
Je mag altijd iemand meenemen, zowel op de voorbespreking als tijdens de fotoshoot. Tijdens de shoot is het wel de bedoeling dat ze wachten in de aangrenzende ruimte.

Jij, als model, en ik als fotograaf hebben onze volledige aandacht bij ons werk nodig.

TFP shoot for models, portfolio expansion.

For models I offer the option of a TFP shoot, as long as we can agree on a theme and it is an extension of my, and your, portfolio.

Do not think that a TFP shoot is a ‘free’ shoot. Everyone invests in a TFP shoot. Not only the products that go up, travel costs and use of equipment, but also time. It is mainly used to build or expand a portfolio

All this according to a TFP contract. You can download this on this site.

Take someone along?
You can always take someone along, both during the preliminary meeting and during the photo shoot. During the shoot it is intended that they wait in the adjacent room.

You, as a model, and I as a photographer need our full attention in our work

.

 

APPLY / AANMELDEN